Realizētie projekti:

Projekts: Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/021
„ KATLU MĀJU DARBĪBAS OPTIMIZĀCIJA UN ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA ALŪKSNĒ ”  
Darbi pabeigti 2013.gadā.
40% no šā projekta kopējām attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Savienība.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 1 470 207,85 EUR.
Finansējuma saņēmējs: AS „SIMONE”.

Projekts: Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/020
„ SILTUMTRAŠU REKONSTRUKCIJA UN JAUNU SILTUMTRAŠU IZBŪVE ALŪKSNĒ ”  
Darbi pabeigti 2013.gadā.
39% no šā projekta kopējām attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Savienība.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 1 414 269,87 EUR.
Finansējuma saņēmējs: AS „SIMONE”.

Projekti īstenoti sadarbībā ar:

Katlu māja pēc ES projekta īstenošanas:

Katlu māja pirms ES projekta īstenošanas: