Kļūstiet par
SIA "Alūksnes enerģija" klientiem!

Pieslēdzoties ēkas centralizētajai siltumapgādes sistēmai
baudīsiet neatsveramu komfortu un stabilitāti.

Aktualitātes

_____________________________________________________________________________________________________________

Ar 2023.gada 1.novembri jauns siltumenerģijas tarifs- 71,50 EUR/MWh

______________________________________________________________________________________________________________

SIA “Alūksnes enerģija” biomasas katlu mājas darbības rezultātā kā blakus produkts rodas koksnes pelni.

Uzņēmums piedāvā lauksaimniekiem radušos pelnus lauku kaļķošanai.
Sīkāka informācija sazinoties tel.20039530 vai e-pastu: [email protected]

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Siltumenerģija tiek ražota gan iedzīvotājiem, gan iestādēm,
ar kuriem tiek noslēgti līgumi.

Klientu loks ir plašs- dzīvojamās un privātās mājas, skolas, bērnudārzi, viesnīcas, veikali un citas iestādes.

Par mums

Mūsdienīgs, efektīvs un drošs siltumapgādes uzņēmums ar labu pārvaldību, uzturētu infrastruktūru, kompetentu un atsaucīgu personālu.

Energoresurss

Siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota koksnes šķelda un granulas.

Misija

Nodrošināt Alūksnes pilsētu ar drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu un ilgspējīgu centralizēto siltumapgādi.

Kapitālsabiedrība

SIA "Alūksnes enerģija" ir Alūksnes novada pašvaldības 100 % kapitālsabiedrība. No 20.05.2020. AS "Simone" pārveidota par SIA "Alūksnes enerģija".

Mēs nodrošinām siltumenerģijas pakalpojuma sniegšanu 24 h diennaktī,
7 dienas nedēļā un 365 dienas gadā!

Tiks izvērtēts un atrasts Jūsu objektam piemērotāks pieslēgšanās veids un noslēgta vienošanās par pieslēguma izbūves izmaksu sadalījumu

Biežāk uzdotie jautājumi

Siltumenerģija klientiem tiek piegādāta visa gada garumā, tādēļ pieslēgt vai atslēgt ēkai apkuri iespējams visa šā laika periodā.

Lai pieslēgtu (atslēgtu) ēku pie (no) siltuma, nepieciešams dzīvokļu īpašniekiem griezties pie mājas vecākā vai pie sava nama pārvaldnieka, kurš organizē apkures pieslēgšanu (atslēgšanu) mājai, t.i. vēršas pie siltumapgādes uzņēmuma.

Rēkini par saņemto siltumenerģiju (apkuri un karsto ūdeni) netiek automātiski noformēti uz ēkas/dzīvokļa jauno īpašnieku. Ja dzīvoklim mainījies īpašnieks, tad SIA “Alūksnes enerģija” uz īpašuma tiesību apstiprinošā dokumenta (Zemesgrāmatas apliecība) pamata veic izmaiņas uzskaites un norēķinu programmā. Jaunajam dzīvokļa īpašniekam jāierodas SIA “Alūksnes enerģija”, līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu un Zemesgrāmatas apliecību. Minētos dokumentus un informāciju var iesniegt arī elektroniski, nosūtot tos uz e-pastu: [email protected] parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
LR Normatīvie akti nosaka, ka siltumenerģijas piegādātājs līgumu var noslēgt tikai ar dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopību kā siltumenerģijas lietotāju. Ar katra dzīvokļa īpašnieku līgums netiek slēgts.
Gadījumos, kad mainās ēkas īpašnieks, līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, tiek pārslēgts ar jaunu īpašnieku.