Izsludināts

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma stadija

19.04.2022.

"Koksnes šķeldas piegāde SIA "Alūksnes enerģija" vajadzībām 2022./2023.g apkures sezonai"

Pabeigts

19.04.2022.

"Koksnes granulu piegāde SIA "Alūksnes enerģija" vajadzībām 2022./2023.g apkures sezonai"

Pabeigts

25.05.2021.

"Koksnes šķeldas piegāde SIA "Alūksnes enerģija" vajadzībām 2021./2022.g apkures sezonai"

Pabeigts

30.04.2021.

"Koksnes granulu piegāde SIA "Alūksnes enerģija" vajadzībām 2021./2022.g apkures sezonai"

Pabeigts

30.04.2021.

"Koksnes šķeldas piegāde SIA "Alūksnes enerģija" vajadzībām 2021./2022.g apkures sezonai"

Pārtraukts bez rezultāta

29.04.2020.

"Koksnes granulu piegāde AS "Simone" vajadzībām 2020./2021.g apkures sezonai"

Pabeigts

29.04.2020.

"Koksnes šķeldas piegāde AS "Simone" vajadzībām 2020./2021.g apkures sezonai"

Pabeigts

18.03.2020.

"Katlu mājas Parka ielā 2C, Alūksnē, Alūksnes novadā vienkāršota fasādes atjaunošana"

Pabeigts