Likumdošana, kas saistīta ar siltumenerģijas piegādi ēkām un cita svarīga informācija:

Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi
(MK noteikumi Nr.876)

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (spēkā no 01.01.2010.)

Dzīvokļa īpašuma likums (spēkā no 01.01.2011.)

Enerģētikas likums (spēkā no 06.10.1998.)

Energoefektivitātes likums (spēkā no 29.03.2016.)

 

Noderīga informācija