Kļūstiet par
SIA "Alūksnes enerģija" klientiem!

Pieslēdzoties ēkas centralizētajai siltumapgādes sistēmai
baudīsiet neatsveramu komfortu un stabilitāti.

Aktualitātes

________________________________________________________________________________________________________________

Sakarā ar kurināmā cenas palielinājumu, noteiktais (piedāvātais) tarifs ar 01.12.2022.- 105,45 EUR/MWh.
Tarifs mājsaimniecībām (ar valsts atbalstu) 86,72 EUR/MWh.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Siltumenerģija tiek ražota gan iedzīvotājiem, gan iestādēm,
ar kuriem tiek noslēgti līgumi.

Klientu loks ir plašs- dzīvojamās un privātās mājas, skolas, bērnudārzi, viesnīcas, veikali un citas iestādes.

Par mums

Mūsdienīgs, efektīvs un drošs siltumapgādes uzņēmums ar labu pārvaldību, uzturētu infrastruktūru, kompetentu un atsaucīgu personālu.

Energoresurss

Siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota koksnes šķelda un granulas.

Misija

Nodrošināt Alūksnes pilsētu ar drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu un ilgspējīgu centralizēto siltumapgādi.

Kapitālsabiedrība

SIA "Alūksnes enerģija" ir Alūksnes novada pašvaldības 100 % kapitālsabiedrība. No 20.05.2020. AS "Simone" pārveidota par SIA "Alūksnes enerģija".

Mēs nodrošinām siltumenerģijas pakalpojuma sniegšanu 24 h diennaktī,
7 dienas nedēļā un 365 dienas gadā!

Tiks izvērtēts un atrasts Jūsu objektam piemērotāks pieslēgšanās veids un noslēgta vienošanās par pieslēguma izbūves izmaksu sadalījumu

Biežāk uzdotie jautājumi

Siltumenerģija klientiem tiek piegādāta visa gada garumā, tādēļ pieslēgt vai atslēgt ēkai apkuri iespējams visa šā laika periodā.

Lai pieslēgtu (atslēgtu) ēku pie (no) siltuma, nepieciešams dzīvokļu īpašniekiem griezties pie mājas vecākā vai pie sava nama pārvaldnieka, kurš organizē apkures pieslēgšanu (atslēgšanu) mājai, t.i. vēršas pie siltumapgādes uzņēmuma.

Rēkini par saņemto siltumenerģiju (apkuri un karsto ūdeni) netiek automātiski noformēti uz ēkas/dzīvokļa jauno īpašnieku. Ja dzīvoklim mainījies īpašnieks, tad SIA “Alūksnes enerģija” uz īpašuma tiesību apstiprinošā dokumenta (Zemesgrāmatas apliecība) pamata veic izmaiņas uzskaites un norēķinu programmā. Jaunajam dzīvokļa īpašniekam jāierodas SIA “Alūksnes enerģija”, līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu un Zemesgrāmatas apliecību. Minētos dokumentus un informāciju var iesniegt arī elektroniski, nosūtot tos uz e-pastu: [email protected] parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
LR Normatīvie akti nosaka, ka siltumenerģijas piegādātājs līgumu var noslēgt tikai ar dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopību kā siltumenerģijas lietotāju. Ar katra dzīvokļa īpašnieku līgums netiek slēgts.
Gadījumos, kad mainās ēkas īpašnieks, līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, tiek pārslēgts ar jaunu īpašnieku.

Tarifu, kuram atbilstoši ēkas kopējo maksu par siltumenerģiju, izvērtē un apstiprina regulators (SPRK).
Siltumenerģijas tarifā tiek ietvertas ražošanas un piegādes izmaksas. Lielākās izmaksu pozīcijas veido kurināmais, elektroenerģijas izmaksas, iekārtu uzturēšana un nolietojums, darba samaksa u.c. Pievienotās vērtības nodoklis tarifos netiek iekļauts.Tarifu izvērtēšana ir atklāts process, kurā regulators aicina iesaistīties arī iedzīvotājus. To, cik lielā būs maksa par siltumenerģiju, nosaka ēkā patērētās siltumenerģijas apjoms.

Video: Kā veidojas maksa par siltumu un no kā sastāv siltuma tarifs?


Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022.gada 12.oktobra lēmumu Nr. 195, ir apstiprināts jauns SIA “Alūksnes enerģija” siltumenerģijas tarifs – 84,11 EUR/MWh (bez PVN). Tarifs spēkā ar 2022.gada 15.oktobri. (Latvijas Vēstnesis, 2022, 200.nr.)

Paziņojums par jauna siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu. ( Latvijas Vēstnesis 18.07.2022.)

Rēķinus par saņemto siltumenerģiju var nomaksāt uzņēmuma kasē: Parka ielā 2C, Alūksnē vai ar bankas pārskaitījumu.
Veicot maksājumus, lūdzam, norādīt klienta vai rēķina numuru.

Uzņēmuma rekvizīti atrodami sadaļā Kontakti.

Parādu atgūšana notiek sadarbībā ar Julianus inkasso Latvija SIA. 

Rēķinus par saņemto siltumenerģiju var nomaksāt uzņēmuma kasē: Parka ielā 2C, Alūksnē vai ar bankas pārskaitījumu.
Veicot maksājumus, lūdzam, norādīt klienta vai rēķina numuru.

Uzņēmuma rekvizīti atrodami sadaļā Kontakti.

Parādu atgūšana notiek sadarbībā ar Julianus inkasso Latvija SIA.